Wintermarkt Amsterdam

MeetingMoreMinds heef een voorstel geschreven voor een bijzonder soort Wintermarkt voor Amsterdam. Het doel is om in 2015 een Wintermarkt van allure te organiseren die tegelijkertijd een aanjaagfunctie vervult voor stages, werkervaring en betaald werk voor jongeren. Het sociale doel gaat hand in hand met de publieke functie van de Wintermarkt.