Nieuws

Eindpresentatie Traject Korps van de Toekomst

Een volle zaal aanwezigen luisterde op 25 januari 2012 in het Politie Trainingscentrum in Amsterdam naar de eindpresentatie van het traject van ‘het Korps van de Toekomst’. De presentatie vormde niet alleen een mooie afsluiting voor het Korps en voor MeetingMoreMinds, maar inspireerde de aanwezigen ook met een kijkje in de toekomst van een innovatief politiekorps. Binnen het traject, onder begeleiding van Annemieke Roobeek, is er geëxperimenteerd met alternatieve opsporingsmethoden, zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en er is aandacht gekomen voor een nieuw type leiderschap binnen de politie. Hiermee moet de politie meer midden in de maatschappij komen te staan en zal het efficiënter en doelgerichter kunnen handelen. Het traject heeft nieuwe inzichten en waardevolle resultaten opgeleverd, die nu moeten beklijven in het Korps van de Toekomst. Als blijk van erkenning ontving Annemieke Roobeek een glazen tomb met politielogo.