Nieuws

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur – Nederland loopt achter als het gaat om duurzame energiehuishouding. De raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), waar Annemieke Roobeek deel van uit maakt als raadslid van de VROM-raad, hebben hiervoor het advies “Remmen los: Advies over de versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland” gepresenteerd. Om duurzame ontwikkeling te kunnen realiseren, moeten huidige technologieën, wetten, regels en met name fossiele belangen opzij geschoven worden. Hier kunt u het beeldverslag van de presentatie bekijken of het volledige adviesdocument inzien. Klik hier voor de Engelstalige versie “Brakes off! Advisory report on accelarating the transition to a sustainable energy system in the Netherlands”.