Nieuws

Boek Sustainable Business Modeling – Een besluitvormingsinstrument voor duurzame bedrijfsvoering

Het boek ‘Sustainable Business Modeling – Een besluitvormingsinstrument voor duurzame bedrijfsvoering’ van Annemieke Roobeek, Jacques de Swart e.a. is uitgebracht. Hieronder een foto van Annemieke Roobeek met de eerste exemplaren.

 

Beschrijving van Managementboek.nl:

Veel ondernemingen en organisaties zoeken naar een betere balans tussen People, Planet en Profit. Maar hoe vindt u die? Strategische beslissingen over een duurzame bedrijfsvoering neemt u in elk geval niet op basis van een vaag onderbuikgevoel. Hoe krijgt u wél grip op de situatie?

‘Sustainable Business Modeling’ helpt ondernemingen zicht te krijgen op wat voor hen de juiste beslissingen zijn. SBM is een combinatie van kwantitatief (laten) rekenen en kwalitatief action research en action learning, waarbij medewerkers en management – via strategische rondetafelgesprekken – marktgegevens, studies en andere relevante informatie inbrengen.

Door met elkaar prestatie-indicatoren te formuleren, deze van een waarde te voorzien en te koppelen aan duurzame strategische doelstellingen, wordt niet alleen de strategie op een transparante wijze geformuleerd, maar ook het pad er naartoe cijfermatig onderbouwd. Het rekenhart van dit proces wordt gevormd door The Business Simulator.

Het shared value-concept van Michael E. Porter is enthousiast ontvangen. Maar het bleef een concept in een black box. Met ‘Sustainable Business Modeling’ en ‘The Business Simulator’ hebben de auteurs dit concreet en inzichtelijk weten te maken, met een laagdrempelige, interactieve aanpak en met harde cijfers als uitkomst.

De simulatiemogelijkheden en visualisaties geven ruimte voor een objectieve discussie. Hoe dat in de praktijk werkt, komt naar voren in de verschillende cases – uit de zorg, de metaalindustrie, een science center en de energiesector – die in dit boek stap voor stap beschreven worden. ‘Sustainable Business Modeling’ biedt een effectief handvat voor transparantie in de strategische besluitvorming over duurzame bedrijfsvoering, zodat u niet alleen de interne, maar ook de externe stakeholders meekrijgt.