Nieuws

A new book “Responsible Business”.

Het nieuwe boek gaat over “Responsible Business: strategic decision making based on People, the Planet and Profits”. Wij ontwikkelden een simulator, slimme software tool, die wij combineren met een strategische dialoog over prestatiecriteria in bedrijven en organisaties. Het resultaat is een set aan scenario’s over de bandbreedte van responsible business. Dit boek is de start voor een op maat gemaakte strategie waarbij u de prestaties op sleutelaspecten met betrekking op mens, planeet en winst kunt perfectioneren. De data en dialoog combinatie geeft een duidelijk beeld over wat er gedaan moet worden en wat er gedaan kan worden in een realistische, op feiten gebaseerde manier.

Auteurs: Annemieke Roobeek, Jacques de Swart, Myrthe van der Plas

The new book is on “Responsible Business: strategic decision making based on People, the Planet and Profits”. We developed a simulator, smart software tool, which we combine with strategic dialogues on performance criteria in companies and organizations. The outcome is a set of scenario’s on the bandwidth on responsible business. This is the start for a tailor made strategy where you can fine tune the performance on key aspects in relation to people, planet and profits. The data and dialogue combination gives clear sight on what needs to be done and what can be done in a highly realistic, fact based way.

Authors: Annemieke Roobeek, Jacques de Swart, Myrthe van der Plas