Nieuws

Duurzame beslissingen op basis van feiten in plaats van onderbuikgevoel

De tijd waarin het topmanagement van bedrijven bij zijn beslissingen alleen werd gedreven door winstmaximalisatie, ligt inmiddels wel achter ons. Organisaties beseffen dat ze met meer stakeholders dan alleen aandeelhouders rekening moeten houden en hun bedrijfsvoering meer in een duurzame en maatschappelijke context moeten plaatsen. Maar hoe neem je dan de juiste beslissingen en hoe voorkom je dat je afgaat op niet-transparante Excelsheets?

Verder kijken dan kortetermijnwinst

De oplossing is nu te lezen het boek Responsible Business, geschreven door Annemieke Roobeek (op de foto links), Jacques de Swart en Myrthe van der Plas. Zij geven een praktische aanpak, ontwikkeld door PwC in samenwerking met MeetingMoreMinds en Nyenrode Business Universiteit, die volledig anticipeert op het huidige ondernemingsklimaat waarin van besluitvormers verwacht wordt dat ze verder kijken dan de kortetermijnwinst en ook niet-financiële elementen op waarde schatten.

Volledige transparantie in proces besluitvorming

Volgens auteur Jacques de Swart, tevens verbonden als partner aan PwC, stelt de aanpak besluitvormers in staat om strategische beslissingen te nemen op basis van feiten in plaats van onderbuikgevoelens. ‘Door volledige transparantie aan te brengen in het besluitvormingsproces en data te combineren met dialoog, kunnen besluitvormers tegengestelde belangen binnen een te nemen besluit beheersen, draagvlak creëren en de best mogelijke beslissingen nemen op basis van hun prioriteiten. Dit betekent dat persoonlijke waarden, ethiek en moraal in lijn gebracht kunnen worden met de gehele bedrijfsstrategie.’

Passend bij strategische ambitie en doelen

Bij aanschaf van het boek krijgen lezers toegang tot een online tool, de Responsible Business Simulator. Dit is een platform dat de complexiteit en ambiguïteit van beslissingen ontrafelt. De tool helpt bij het vaststellen van de integrale impact van een besluit, door antwoord te geven op vragen als: Welke waarden moeten er worden toegekend aan de financiële en niet-financiële aspecten van besluiten? Hoe kunnen deze waarden vertaald worden naar concrete beheersbare acties? En welke besluiten passen het best bij de strategische ambitie en doelen van een bedrijf?

Financiële en niet-financiële effecten

‘Denk bijvoorbeeld aan de financiële en niet-financiële effecten van een energietransitie of een (duurzaam) inkoopbeleid, de inzetbaarheid van je medewerkers

of een onderzoek naar de maatschappelijke impact van voetbal op de Nederlandse samenleving. Op een gestructureerde manier worden belanghebbenden in kaart gebracht en de verschillende effecten van de af te wegen maatregelen met elkaar vergelijkbaar gemaakt’, aldus De Swart. De aanpak is inmiddels succesvol getoetst bij meerdere ondernemingen, organisaties en overheden in zowel de publieke, de commerciële als de financiële sector.

U kunt het boek Responsible Business bestellen via de site van KoganPage.

Dit bericht is origineel uitgekomen als persbericht op de website van PWC. Het originele bericht vindt u hier.