Nieuws

Responsible Business: Making Strategic Decisions to benefit people, the planet and profits

Dit net verschenen managementboek legt in 7 stappen uit hoe je Data & Dialogue kunt inzetten om strategische beslissingen te nemen die bijdragen aan People, Planet and Profit. Een belangrijk onderdeel van het boek is de Responsible Business Simulator. De simulator tool uit het boek maakt het mogelijk om een waarde te koppelen aan de People en Planet categorieën van de 3 P’s. Hierdoor kun je de niet-financiële waarden vergelijken met de  met de profit categorie.

Het boek Responsible Business stelt besluitvormers in staat om aan de hand van een 7 stappenplan strategische beslissingen te nemen op basis van data en dialoog die leiden tot feiten in plaats van onderbuikgevoel. Tot voor kort was winst de drijvende kracht achter het besluitvormingsproces van bedrijven. Vandaag de dag wordt een bredere blik verwacht van beslissers in de boardroom. Naast winst, worden ze o.a. geacht te kijken naar milieu-impact, sociale aspecten en inclusie, en een positieve ontwikkeling in de landen en regio’s waar ze werkzaam zijn. Het is alleen niet altijd transparant welke aspecten in het besluitvormingsproces meegenomen moeten worden en wat voor waarde hieraan gekoppeld zou moeten worden.

Prof. dr. Annemieke Roobeek, Prof. dr. Jacques de Swart en Myrthe van der Plas Msc, reiken in het boek Responsible Business een framework aan om volledige transparantie aan te brengen in het besluitvormingsproces. De dialoog zorgt voor openheid en betrokkenheid van medewerkers en management in het bepalen van de scope, de doelstellingen en de visie. De data, die deels uit het eigen bedrijf komt en deels uit rapporten en wetenschappelijke studies, zorgen voor een realistische vertaling van het vergezicht in strategische doelen. Het framework helpt beslissers bij het maken van de juiste afwegingen. Het model geeft op een visueel aansprekende manier weer wat het betekent als je meer of minder aan People, Planet en Profit doet. Het handige, stapsgewijze framework en de Responsible Business Simulator helpen zo om complexiteit achter de beslissingen terug te brengen tot behapbare proporties.

Wat het boek bijzonder maakt, is dat de auteurs allen heel praktijkgericht zijn en het framework niet alleen theoretisch klopt, maar ook uitvoerig in de praktijk is getest. In het boek worden 7 cases beschreven van bedrijven waar het al is toegepast en hoe het framework de besluitvorming heeft beïnvloed. Zo wordt o.a. beschreven hoe het DSM heeft geholpen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door te besluiten om voor een eigen voorziening voor hernieuwbare energie op hun fabriek te gaan; hoe de KNVB het heeft gebruikt om de waarde van sport te kwantificeren; hoe Science Museum NEMO van de nood een deugd maakte door een lekkend dak om te vormen tot een duurzaam dak met expositieruimte en een restaurant (dat vrij toegankelijk is); en hoe het IZZ heeft ondersteund bij het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving om het ziekteverzuim en stress onder werknemers te verminderen.

Meer weten? Je kunt het boek Responsible Business bestellen via www.koganpage.com/ResponsibleBusiness. Met de code RESPONSIBLEBUSINESS bespaar je nu 20% op het boek.

 

Origineel artikel gepubliceerd op: www.duurzaambedrijfsleven.nl op 14-06-2018