Nieuws

EEN LEVEN LANG HARDLEERS?

Ruud Kok | Annemieke Roobeek

Leren van eerdere fouten is van niet te overschatten
belang, maar staat de raad van commissarissen daar
voldoende voor open? Voorkom je beloningsmissers
en andere fouten met permanente educatie, goede
feedback en certificering? Meervoudig commissaris
Annemieke Roobeek en governance-expert
Ruud Kok evalueren het lerend vermogen in de
boardroom. ‘Denk niet: been there, done that.’