Nieuws

Werk maken van de toekomst – Gemeente Utrecht

GEMEENTE UTRECHT
EEN ANALYSE VAN ACHT OPKOMENDE MARKTEN
EN AANKNOPINGSPUNTEN VOOR GOVERNANCE
Futureconsult, MeetingMoreMinds, PwC Data Analytics

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Volgens de prognoses groeit de bevolking van Utrecht tussen 2016 en 2030 met 19 procent, van 339.000 inwoners naar 404.600. Gaat die groei van de bevolking ook gepaard met een even onstuimige economische groei? Hoewel de werkgelegenheid in Utrecht stijgt, loopt de verwachte groei van het aantal banen niet in de pas met de toekomstige bevolkingsgroei. In Utrecht is het aantal banen per inwoner van 15 tot 75 jaar de laatste jaren afgenomen.Naar verwachting zal in de periode tot 2030 het verschil tussen de potentiële beroepsbevolking en de geboden werkgelegenheid groter worden. De afbeelding hiernaast toont de situatie in Utrecht in relatie tot andere Nederlandse steden. Ook in Den Haag is het probleem nijpend – daar krimpt het aantal banen zelfs. In andere snelgroeiende steden – Amsterdam, Amersfoort, Groningen – gaat de procentuele toename van de beroepsbevolking min of meer gelijk op met de procentuele groei in het aantal banen.