Nieuws

Annemieke Roobeek in Management Scope: ‘De iro is vaak onbewust onbekwaam’

Artikel in Mgmt SCOPE: Duurzaamheid in de Boardroom | Steward Redqueen

 

Annemieke Roobeek: ‘De iro is vaak onbewust onbekwaam’

De investor relations officer zou volgens de Nyenrode-professor een heel waardevolle strategische communicator kunnen zijn, de man of vrouw die in klare taal de discussie aangaat met investeerders en dat intern terugkoppelt. Maar hoe de rol er nu uitziet, bevalt haar niet: ‘Vaak totaal inhoudsloos.’ Lees het volledige interview hier.

 

Annemieke Roobeek: “The IRO Is Often Unconsciously Incompetent”

According to the Nyenrode professor, the investor relations officer could be a very valuable strategic communicator, the man or woman who enters the discussion with investors in a no-nonsense manner and provides feedback internally. However, she does not like the way the role looks now: ‘Often completely meaningless.’ Read the full interview here.