Intergenerationeel samenwerken: ProActNow! (PAN)

ProActNow! (PAN)

PAN is een gezamenlijk initiatief van Annemieke Roobeek en Astrid Elburg om de creativiteit en de innovatiekracht van jongeren ruim baan te geven. PAN! wil een lans breken voor de jongere generaties die onze maatschappij in de komende jaren van een stevig fundament moeten gaan voorzien. De jeugd heeft de toekomst! Maar is dat eigenlijk wel zo in het Nederlandse bedrijfsleven? Zijn werkgevers voorbereid op de komst van een nieuwe generatie medewerkers? De werknemer van de toekomst vraagt namelijk om ànders managen. Werkgevers en P&O’ers weten de nieuwe vaardigheden van de creatieve kenniswerker op dit moment niet goed genoeg te benutten. Maar met het oog op de toekomst moeten ze dit wel serieus gaan nemen. Creativiteit is essentieel in de Nederlandse diensteneconomie, waar innovatie een steeds belangrijkere rol speelt.

In 2011 zijn er rondetafel gesprekken georganiseerd met geëngageerde Generatie Y studenten (geboren vanaf 1985) en enquêtes afgenomen over de visie van de studenten op hun toekomstige baan en werk. Tijdens de rondetafelgesprekken is gesproken over de ideale bedrijfscultuur en leiderschap voor generatie Y, de rol van duurzaamheid en hoe het ideaal van intergenerationeel samenwerken kan worden bereikt. Vervolgens heeft er een rondetafel gesprek plaatsgevonden met een aantal grote werkgevers in Amsterdam, waar is gesproken over hun ervaringen met het (samen)werken met de nieuwe generatie, hoe generatie Y te binden en te boeien en wat generatie Y kan betekenen voor het bedrijf. ProActNow! wil voorkomen dat Generatie Y niet hetzelfde lot ondergaat als de lost generation, omdat er onvoldoende kansen aan beloftevolle jongeren gegeven worden door de verslechterende economische omstandigheden. Het verloren gaan van deze generatie zou funest zijn voor de Nederlandse economie. Het tot stand brengen van uitdagende, creatieve, interdisciplinaire leer/werkprojecten, waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat, is volgens PAN! een minimale voorwaarde om desillusie en uitval te voorkomen.

Op 23 juni 2011 zijn de bevindingen van de rondetafel gesprekken, enquêtes en literatuuronderzoek gepresenteerd aan de deelnemers van de rondetafelgesprekken en andere genodigden. Een korte impressie van deze dag kunt u hier vinden: Intergenerationeel samenwerken: Iedereen wint. Hier vindt u de bevindingen van de enquete en de presentatie van 23 juni.

Hier volgt een overzicht van de verslagen van de afgelopen rondetafelgesprekken.
Verslag eerste rondetafel gesprek met GeneratieY
Verslag tweede rondetafel gesprek GeneratieY 4 februari
Verslag rondetafel met bedrijven 24 februari 2011
Verslag rondetafel bedrijven en GeneratieY 23 juni 2011

De website van The Creative Generation