SamenBeter

SamenBeter is als paraplu voor organisaties en individuen in proeftuinen en met ICT bezig een vitale samenleving vorm te geven. MeetingMoreMinds begeleidt SamenBeter bij intervisies en verschillende strategische sessies met zowel lokale en nationale webbers, om zo de 4 transformatieprincipes te behalen.

De eerste bijeenkomst is gehouden op 23 januari 2018, waar leden van de Nationale Beweging, de ICT community en de proeftuinen bijeenkwamen. Onder leiding van prof. dr. Annemieke Roobeek werden de 4 transformatieprincipes verder uitgewerkt. De foto hieronder geeft een impressie van de eerste bijeenkomst.

Workshop Annemieke Roobeek in Academiegebouw Utrecht

De werkzaamheden van MeetingMoreMinds voor SamenBeter bestaan onder andere uit het organiseren van strategiesessies en masterclasses voor de proeftuinen en betrokkenen van SamenBeter. Een voorbeeld daarvan is de ICT strategiesessie die 14 november 2018 heeft plaatsgevonden in Eindhoven.