Living Lab Overijssel: Klimaatadaptatie

Samen met Het Groene Brein heeft MeetingMoreMinds gewerkt aan het project ‘De Klimaatadaptieve stad’. Dit project vond plaats in Zwolle, de Twentse steden – Enschede, Hengelo, Almelo-, het waterschap Vechtstromen en Living Lab Overijssel. Als reflectie op dit project is het e-book ‘Golfsgewijs naar een Ecosysteem voor Klimaatadaptatie in Steden’ geschreven. Hierin wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht hoe er kan worden gewerkt aan een klimaatadaptieve stad en wat het belang van netwerkend werken hierbij is.

Aan de hand van intervisie gesprekken kan men leren van elkaars voorbeelden en ervaringen. Door verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen, kan men samen komen tot nieuwe inzichten. Naar aanleiding van een intervisie gesprek, gehouden op 20 september 2017,  in het kader van Living Lab Overijssel en RVO “mobiliseren voor duurzaamheid”  is een verslag geschreven.