Zwolle Circulaire Stad 2030

Uit een serie inspiratiecolleges met topambtenaren van Zwolle over netwerkend werken is het voorstel in 2016 gekomen om het netwerken in de praktijk te brengen rondom een onderwerp dat de hele stad en regio raakt. Werken aan een lange termijn duurzame stad is zo’n thema.

In dit project werkt MeetingMoreMinds zelf ook netwerkend samen met partners, zoals XL Labs, RVO en Het Groene Brein en Circle Economy. Zwolle positioneert circulariteit uitdrukkelijk in een regionaal kader en daarom werkt de stad met partners in de regio aan de transitie naar een circulaire economie.

MeetingMoreMinds heeft voor Zwolle Circulaire Stad 2030 een nieuw organiseerconcept ontwikkeld: De Golfsgewijze aanpak. Dit houdt in dat er niet één grootschalig, massief transitieproject is. Transitie wordt gezien als het toewerken in een reeks golven naar de transformatie in een circulaire stad, de stip op de horizon. Er gebeurt al veel in en rond de stad Zwolle en het activeren van samenwerking onderling is een positieve kracht op zich. De golfsgewijze aanpak houdt in dat er telkens een golf van 3-4 maanden georganiseerd wordt rondom een invalshoek. Dat kan klimaatadaptatie zijn, onderwijs, economie en employability, ruimtelijke ontwikkeling, etc. Naarmate er meer golven uitgevoerd worden, zullen de dwarsverbanden tussen de golven duidelijker worden. Bepaalde partijen, bedrijven, onderwijsinstellingen, overheidspartijen, komen dan naar boven als belangrijke partijen in de transitie. Hoe kan de stad Zwolle en de regio zicht krijgen op de positieve krachten en samen met hen activiteiten opzetten die de ontwikkeling in de richting van een circulaire stad en regio bevordert. Behalve netwerkend werken wordt hier uitdrukkelijk ook de ecosysteem benadering toegepast om de onderlinge verbondenheid tussen (onverwachte) partijen rondom het centrale thema te benadrukken en te zien hoe hieruit meerwaarde gecreëerd kan worden voor people, planet en profit. Het traject is in volle gang.

  • Klik hier voor een samenvatting van het Stadscollege te Zwolle, geleid door Prof. dr. Annemieke Roobeek. Tijdens het Stadscollege komen diverse initiatieven uit de regio aan bod, die zich inzetten voor klimaatadaptatie en duurzaamheid.