Nieuws

Strategiesessie SamenBeter

Wij wagen de sprong naar een nieuw zorgsysteem door ecosystemen te ontwikkelen, waarin gezond gedrag wordt gefaciliteerd. Hoe gebruik je ICT om bestaande systemen die hieraan bijdragen te verbinden en nieuwe initiatieven aan te sluiten? Een terugblijk op deze sessie begeleid door Sergej van Middendorp, PhD en Annemieke Roobeek, waarin we onze proeftuinen aan nieuwe initiatieven verbonden. Klik hier voor meer informatie over onze werkzaamheden.