Annemieke Roobeek en Árpád Gerecsey over NexusLabs bij BNR

Posted on

Annemieke Roobeek en Árpád Gerecsey spreken bij BNR over NexusLabs en het gunstige start-up klimaat van Nederland. De NexusLabs Foundation stimuleert innovatie en ondernemerschap door het verbinden van creatieve start-ups, fast growing companies en multinationals. Nederland biedt een uniek klimaat waarin zulke verbinding door middel van informele ontmoetingen snel tot stand kunnen komen. Klik hier […]

Het Nieuwe Werken voorbij; een samenvatting

Posted on

Al jaren praten we in Nederland over Het Nieuwe Werken. De strategie van het bedrijf van de toekomst vraagt om iets anders. Bestuurders die voorbereid zijn op de toekomst denken verder dan ‘het nieuwe werken’, ze denken over ‘het nieuwe organiseren’. Op 30 oktober 2012 vond het 10e Debat op Scherp plaats. Een discussie over […]

Het Nieuwe Werken voorbij: de organisatie van de toekomst

Posted on

  Al jaren praten we in Nederland over Het Nieuwe Werken. Helaas wordt dit fenomeen vaak gebruikt als middel tot kostenbesparing. Minder mensen op kantoor scheelt vierkante meters. Het resulteert vaak in omvangrijke ICT-projecten en een nog grotere onbalans tussen werk en privé. De Blackberry wordt niet voor niets de ‘crackberry’ genoemd. De strategie van […]

Annemieke Roobeek in het vrouwenkabinet 2012

Posted on

Uit protest tegen de huidige gang van zaken, waarbij alleen mannen deelnemen aan de formatie van een nieuwe regeringsploeg, heeft de stichting Women on Top een vrouwenkabinet samengesteld. Op 28 september jl. werd het vrouwenkabinet in de Volkskrant gepubliceerd. Annemieke Roobeek neemt hierin plaats als minister voor Milieu en Energie. VROUWENKABINET 2012 Wetenschappelijk is allang […]

Collegereeks ‘Generaties in organisaties’

Posted on

Het lijkt zo logisch om actief in te zetten op samenwerking tussen verschillende generaties, maar de scheidingen tussen generaties zijn groter dan gedacht. Intergenerationeel samenwerken geeft oudere medewerkers gelegenheid om ervaringen over te dragen, maar levert jongere medewerkers juist ook de gelegenheid om hun kwaliteiten te laten zien. Najaar 2012 gaat op Nyenrode de collegereeks ‘Generaties In […]

Annemieke Roobeek in Management Scope top 50

Posted on

Waar een ander drie werkzame levens voor nodig heeft, lijkt Annemieke Roobeek (53) met gemak in één carrière te bereiken. Haar cv weeft zich rond haar belangrijkste interesses: duurzaamheid en sociale innovatie, strategie en horizontaal leiderschap, transformatiemanagement en governance… Bekijk hier het volledige artikel Management Scope nr. 05 2012, of de volledige lijst van Management Scope

Eerherstel Joodse begraafplaats Zeeburg

Posted on

Zondag 30 oktober vond er een prachtig initiatief plaats op de Joodse begraafplaats Zeeburg in Amsterdam. Hier hebben Joodse en Marokkaanse jongeren een start gemaakt met het opknappen van de vervallen begraafplaats. De komende vijf zondagen zullen zij samen verder gaan met deze omvangrijke klus. Doel van deze samenwerking is te laten zien dat Marokkaanse […]

Artikel: Anders denken loont

Posted on

  Puur: Medewerkersmagazine van Eneco, april 2012 Met onze duurzame missie onderscheiden we ons nu alweer vijf jaar van de concurrentie. Tijd om een tussenbalans op te maken met onze strateeg Elmer de Boer en hoogleraar Annemieke Roobeek.

Eindpresentatie Traject Korps van de Toekomst

Posted on

Een volle zaal aanwezigen luisterde op 25 januari 2012 in het Politie Trainingscentrum in Amsterdam naar de eindpresentatie van het traject van ‘het Korps van de Toekomst’. De presentatie vormde niet alleen een mooie afsluiting voor het Korps en voor MeetingMoreMinds, maar inspireerde de aanwezigen ook met een kijkje in de toekomst van een innovatief […]

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

Posted on

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur – Nederland loopt achter als het gaat om duurzame energiehuishouding. De raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), waar Annemieke Roobeek deel van uit maakt als raadslid van de VROM-raad, hebben hiervoor het advies “Remmen los: Advies over de versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland” […]